HomeВиж целия комплекс

Апартаменти за ПродажбаАпартаменти за Продажба

Избери своя апартамент:Избери своя апартамент:

1A
Гид на купувачаГид на купувача
Каталог
Избор на Имот
Резервация
Сключване на Предварителен Договор
Деня на Нотариалната Сделка
Интериорен Дизайн
 


Квартал Група Секция Етаж Апартамент Площ m2 Тип Обзавеждане Цена в euro Статус
1 1 +5.60 12 67.84 двустаен да 250 000.00 свободен
1 2 B +0.00 1 159.41 3-стаен мезонет да 637 640.00 свободен
1 2 C +0.00 1 155,41 тристаен да 540 000.00 свободен
1 2 D +0.00 1 141.03 тристаен да 475 976.00 свободен
1 2 D +2.80 2 141.09 тристаен да 476 178.00 свободен
1 2 A +0.00; +2.80 3 186,04 4-стаен мезонет не 625 000.00 свободен
1 3 A +0.00/+2.80 2 151.81 3-стаен мезонет да 350 000.00 свободен
1 3 B +0.00/+2.80 1 159.41 3-стаен мезонет да 375 000.00 свободен
3 1 A ± 0.00 2 159.06 тристаен да 675 000.00 свободен
3 1 A +9.00 14 74.44 двустаен да 284 807.00 свободен
3 1 A 1/2 19 145.43 тристаен да 562 500.00 свободен
3 1 A 1/2 20 87.89 2-стаен мезонет не 320 000.00 свободен
3 1 A 1/2 21 86.74 2-стаен мезонет не 281 250.00 свободен
3 2 A ± 0.00 1 79.98 двустаен да 217 865.00 свободен
3 3 A +9.00 14 74.53 двустаен да 186 324.00 свободен
3 3 +9.00 15 144.60 тристаен да 250 000.00 свободен
3 3 A +9.00 16 87.84 двустаен не 181 250.00 свободен
3 4 A +3.20 4 51.51 Студио да 122 250.00 свободен
3 4 A +3.20 5 51.51 Студио не 122 250.00 свободен
3 4 A +3.20 9 47.29 Студио да 128 392.00 свободен
3 4 A +9.20 25 110.84 тристаен да 168 750.00 свободен
3 5 A +6.20 12 79.79 двустаен да 155 250.00 свободен
3 5 A +12.20 21 81.90 двустаен да 145 000.00 свободен
3 5 B +6.20 8 49.84 Студио да 112 500.00 свободен
3 5 B +9.20 11 77.06 двустаен да 112 500.00 свободен
3 5 B +9.20 12 73.81 двустаен да 112 500.00 свободен
3 5 B +12.20 15 150.03 тристаен да 354 375.00 свободен
3 6 A ±0.00 1 133.18 тристаен да 298 125.00 свободен
3 6 A +3.00 5 121.62 тристаен да 304 050.00 свободен
3 6 B 1/2 22 70.15 двустаен не 225 000.00 свободен
3 6 B 1/2 24 52.95 Студио не 132 375.00 свободен
3 6 B 1/2 25 73.97 двустаен да 281 455.00 свободен
3 6 C +3.00 7 74.21 двустаен да 150 000.00 свободен
3 6 C +3.00 8 110.21 тристаен да 250 000.00 свободен
3 6 C 1/2 27 140.56 тристаен да 259 258.00 свободен
3 6 B +0.00 5 77.16 двустаен да 168 750.00 свободен
4 1 B +0.00 2 72.01 двустаен да 177 720.00 свободен
4 1 B +0.00 3 71.58 двустаен да 176 659.00 свободен
4 1 B +5.60 9 122.58 тристаен да 220 644.00 свободен
4 1 B +5.60 12 122.58 тристаен да 179 273.00 свободен
4 1 C +0.00 2 122.70 тристаен да 236 250.00 свободен
4 1 C +5.60 7 67,69 двустаен да 111 111.00 свободен
4 1 D +0.00 1 138.43 тристаен да 225 000.00 свободен
4 2 A +2.80 4 78.46 двустаен да 157 500.00 свободен
4 2 C +0.00/+2.80 2 142.00 тристаен да 418 750.00 свободен
4 2 C +5.60 6 124.89 тристаен да 275 000.00 свободен
4 3 +0.00 3 151.70 тристаен да 421 875.00 свободен
4 4 A +0.00 1 160.86 тристаен да 437 500.00 свободен
4 4 A +8.40 6 144.34 четиристаен да 375 075.00 свободен
4 4 B +2.80 4 142.27 четиристаен не 292 288.00 свободен
4 4 B +2.80 6 115.45 тристаен не 247 500.00 свободен
4 4 B +5.60 9 115.45 тристаен да 311 715.00 свободен
4 4 B +8.40 10 133.71 тристаен да 250 000.00 свободен
4 4 C +0.00 1 189.78 четиристаен не 445 034.00 свободен
4 4 C +0.00 2 150.55 тристаен да 612 500.00 свободен
4 4 C +5.60 7 115.14 тристаен да 264 822.00 свободен
5 1 A +0.00 11 83.41 двустаен да 122 074.00 свободен
5 1 A +5.60 13 67.46 двустаен да 162 500.00 свободен
5 1 A +5.60 15 119.24 тристаен да 174 389.00 свободен
5 1 A +8.40 16 83.47 двустаен да 101 250.00 свободен
5 1 A +8.40 19 67.59 двустаен да 95 625.00 свободен
5 1 A +8.40 20 119.24 тристаен да 321 948.00 свободен
5 1 A +11.20/+13.75 24 207.98 3-стаен с галерия да 467 955.00 свободен
5 1 B +2.80 5 72.88 двустаен да 106 587.00 свободен
5 1 B +5.60 9 72.88 двустаен да 156 250.00 свободен
5 1 B +8.40 12 83.11 двустаен да 173 250.00 свободен
5 1 B +8.40 13 72.88 двустаен да 106 250.00 свободен
5 2 C + 11.20 16 165.11 тристаен не 181.00 свободен
5 2 C + 5.60 11 77.38 двустаен не 153 986.00 свободен
5 2 C + 2.80 5 71.96 двустаен да 126 000.00 свободен
5 2 C ± 0.00 3 76.87 двустаен да 148 051.00 свободен
5 2 C ± 0.00 1 63.49 Студио да 72 000.00 свободен
5 2 B + 11.20 18 83.84 двустаен да 130 790.00 свободен
5 2 B + 11.20 17 156.70 тристаен да 312 500.00 свободен
5 2 B + 8.40 14 68.16 двустаен не 99 684.00 свободен
5 2 B + 8.40 13 66.37 двустаен да 102 000.00 свободен
5 2 B + 5.60 11 65.87 двустаен не при запитване свободен
5 2 B + 5.60 9 66.37 двустаен не 160 000.00 свободен
5 2 B + 2.80 5 60.22 двустаен да 78 750.00 свободен
5 2 C ± 0.00 2 80.44 двустаен да 95 625.00 свободен
5 2 B ± 0.00 1 60.22 Студио да 72 000.00 свободен
5 2 A + 11.20 18 145 3-стаен с галерия да 370 370.00 свободен
5 2 A + 8.40 15 64.38 двустаен да 96 570.00 свободен
5 2 A + 8.40 13 64.86 Студио да 119 000.00 свободен
5 2 A + 5.60 11 64.38 двустаен да 141 636.00 свободен
5 2 A + 5.60 10 66.63 двустаен да 112 438.00 свободен
5 2 A + 5.60 9 64.86 Студио да 109 451.00 свободен
5 2 A ± 0.00 2 74.47 двустаен не 178 728.00 свободен
5 2 A ± 0.00 1 58.85 Студио да 73 125.00 свободен
5 3 A + 11.20 45 48.41 Студио да 69 380.00 свободен
5 3 A + 8.40 40 86.75 двустаен да 158 000.00 свободен
5 3 A + 8.40 39 48.41 Студио да 69 380.00 свободен
5 3 A + 8.40 37 48,18 Студио да 45 000.00 свободен
5 3 A + 8.40 35 83.19 двустаен да 125 000.00 свободен
5 3 A + 5.60 30 86.75 двустаен да 124 920.00 свободен
5 3 A + 5.60 29 48.41 Студио да 60 000.00 свободен
5 3 A + 5.60 27 48.18 Студио да 62 550.00 свободен
5 3 A + 5.60 26 48.41 Студио да 90 769.00 свободен
5 3 A + 5.60 23 70.06 двустаен не 93 750.00 свободен
5 3 A + 2.80 18 96.59 тристаен да 155 000.00 свободен
5 3 A + 2.80 17 96.59 тристаен да 201 250.00 свободен
5 3 A + 2.80 14 96.91 двустаен не 123 750.00 свободен
5 3 A + 2.80 12 70.34 двустаен да 102 872.00 свободен
5 3 A + 2.80 11 74.57 двустаен не 109 058.00 свободен
5 3 A ± 0.00 9 55.62 Студио да 81 344.00 свободен
5 3 A ± 0.00 8 55.62 Студио да 81 344.00 свободен
5 3 A ± 0.00 4 105.42 тристаен да 253 640.00 свободен
5 3 A ± 0.00 2 80.69 двустаен да 150 000.00 свободен
5 3 A ± 0.00 1 59.11 Студио да 120 000.00 свободен