Предварителен договор

След като заплатите резервационния депозит, нашите юристи ще изготвят четири документа за Вас – Предварителния договор за покупко-продажба на недвижим имот във ваканционно селище ‘Оазисю, Правилник за вътрешния ред, устройството и сигурността във ваканционно селище ‘Оазис’, Договор за поддръжка и Степен на завършеност на обекта.

Преди да подпишете тези договори и приложения към тях, Ви препоръчваме да направите необходимите проверки, за да сте уверени в покупката си във всяко едно отношение. За да осъществите проучването, бихте могли да наемете адвокат или пък да направите проверките самостоятелно. Каквото и решение да вземете, ще Ви е от полза да имате представа за юридическите аспекти на закупуването на недвижими имоти в България.

При молба от Ваша страна, Вашият специалист по продажбите може да Ви предостави цялата нужна документация, доказваща качеството на строителството, собствеността върху имота, реквизитите и актуалното състояние на дружеството-продавач. За всяко направено от Вас плащане получавате фактура, удостоверяваща сумата, основанието и датата на плащане. Ето защо е важно да попълвате правилно платежните си нареждания, преди да наредите вноските си – името, кварталът, групата, секцията и апартаментът Ви са задължителна информация.

След като завършите юридическата проверка, можем да пристъпим към подписването на предварителния договор за покупко-продажба. Заедно с подписването му трябва да преведете и първата вноска от продажната цена. Размерът на вноската зависи от степента на завършеност на избрания от Вас апартамент. Различните схеми на плащане за апартаментите във ваканционно селище ‘Оазис’ са като следва:

Схема на плащане за КВАРТАЛ 1, КВАРТАЛ 4 и КВАРТАЛ 5:

 1. Задатък в размер на 10% от продажната цена при подписване на предварителния договор.
 2. Първа вноска в размер на 20% от продажната цена при подписване на предварителния договор.
 3. Втора вноска в размер на 30% от продажната цена в срок от 1 месец след подписване на предварителния договор.
 4. Трета вноска в размер на 30% от продажната цена в срок от 2 месеца след подписване на предварителния договор.
 5. Четвърта вноска в размер на 10% от продажната цена в срок от 3 месеца след подписване на предварителния договор.

Схема на плащане за КВАРТАЛ 3:

 1. Задатък в размер на 10% от продажната цена при подписване на предварителния договор.
 2. Първа вноска в размер на 20% от продажната цена при подписване на предварителния договор.
 3. Втора вноска в размер на 30% от продажната цена в срок не по-късно от ………….
 4. Трета вноска в размер на 30% от продажната цена в срок не по-късно от 01.06.2009 г.
 5. Четвърта вноска в размер на 10% от продажната цена в срок не по-късно от 01.06.2010 г.

За квартали в начален етап на строителство:

 1. 40% при подписване на предварителния договор
 2. 40% при завършване на покрива на сградата
 3. 20% при завършване на строителството и получаване на съответното разрешително за експлоатация

За квартали със завършен груб строеж (готов покрив и външни стени):

 1. 70% при подписване на предварителния договор
 2. 30% при завършване на строителството и получаване на съответното разрешително за експлоатация

или

 1. 60% при подписване на предварителния договор
 2. 20% до 30 дни след подписването на договора
 3. 20% при завършване на строителството и получаване на съответното разрешително за експлоатация
 4. За кварталите, които са готови за обитаване, се очаква да заплатите пълния размер на продажната цена при подписване на предварителния договор за покупко-продажба.

Клиентите ни могат както да дойдат лично в България, за да подпишат предварителния договор, така и да получат по пощата договорите, вече подписани от нашата компания. Предмет на Ваше решение е дали да дойдете в България за подписване на предварителните договори или да ги получите по куриер. Ако желаете договорите Ви да се изпратят по пощата, Ви молим да не забравяте да посочите на Вашия специалист по продажбите точния си адрес за кореспонденция, пощенския код и телефонния си номер. След като получите договорите, трябва да ни върнете обратно по един екземпляр, подписан от Вас на всяка страница. Много е важно и двете страни по продажбата на апартаменти да имат оригинали на подписаните договори.

С получаването обратно на договорите за покупко-продажба и за поддръжка, както и на първата вноска, преведена по нашата банкова сметка (която за Ваше улеснение изрично се посочва в предварителния договор), апартаментът официално ще се счита за „Продаден”.

Login Form
Register Form