Интериорен дизайн

За обкръжаващата ни свят няма нищо по-важно от хората които го обитават. Добрият дизайнер гледа през индивидуалния поглед на всеки клиент, за да вложи в интериора атмосферата желана от неговите обитатели. Техническата грамотност на проектанта е задължителна, за да може да доведе проекта до реализация, съпроводена от нужната документация. Проектирането на интериора се дели на няколко стадия според етапите на изпълнение, но за да бъде на ниво изпълнението трябва тези стъпки да вървят паралелно. В тази презентация ще ви запознаем с начина по който работим и с елементите, които съдържат нашите проекти. Ще ви запознаем с най-често отправяните към нас въпроси.

Съдържание на интериорния проект:

 • План Разпределение
 • Този етап дава началната концепция за всеки интериорен проект. Съдържа функционално разпределение на зоните в дома. В този начален етап от проектирането се определят основните функции на помещенията и техните елементи, схематично се нанасят отделните групи от мебели.
  Основната цел на тази част от общият проект е да се открие разумният компромис между архитектурата, представите на клиента за бъдещия интериор, функционалността и условията за комфорт. На този етап от проекта се определят и промените в геометрията на помещенията, /архитектурни промени/ ако се налагат такива. В някой случай този начален проект претърпява промени в следващите етапи на проектиране, но неговата основна роля е да даде основните отправни точки за работа по бъдещия интериор.

 • Корекции на ЕЛ и ВиК
 • Обикновено един интериорен проект налага редица промени в съществуващите инсталации. За тези изменения се налага подробна документация. В противен случай се получават неприятни ситуации когато функционалното обзавеждане и инсталациите не си отговарят и не може да се монтират кухни, гардеробни и санитария.Още по-неприятно е когато трябва да се къртят току-що поставени облицовки или настилки. Наличието на коректна документация за промените в инсталациите понякога спестява големи суми и неприятности. Нашият съвет е да подчините действията на изпълнителите на зададен проект, в който са съчетани всички елементи в интериора.

 • Проект за довършителни работи
 • Това е скелета на интериорния проект. От този етап зависят всички следващи стъпки в проектирането и изпълнението. Довършителните работи в дома определят стилистиката, функцията и насочеността на интериора която се доразвива в последствие от обзавеждането и декорирането на дома.Проекта за довършителни работи се изготвя паралелно с промените в архитектурата, ЕЛ, ВиК и ОВиК инсталациите, както и с конкретните вложени материали. Рядко клиента си дава сметка колко важно нещо е от къде трябва да започне лепенето на настилките или облицовките или каква да бъде посоката на редене. Растера на настилките може да промени до голяма степен възприятието за мащаб в помещението. Съчетаването на различни настилки дава допълнителна възможност за обособяването на отделните зони в помещенията с комбинирани функции.Декорацията на помещенията от гипсокартони, ламперии и т.н. също спада към този етап от проектирането. За да придобие едно помещение композиционна стойност най-често е нужно да се коригира или доразвие геометрията му с помощта на допълнителни обеми. В помещенията изпълняващи няколко функции (например хол, кухня и трапезария)окачените тавани и нишите в стените са един от начините да се обособят визуално отделните зони.

 • Проект за обзавеждане
 • В тази част от проекта се конкретизират отделните елементи в обзавеждането и се избират конкретни продукти, които ще присъстват в бъдещия интериор. Избора на елементите на обзавеждане е съобразен с личните предпочитания на клиента и бюджета определен за реализация на интериора.Нашата цел не е да изберем мебелите вместо клиента, а да му помогнем в избора, имайки предвид съчетанието на отделните елементи в интериора, ергономичните и функционални показатели на различните мебели. Тази част от проекта се разработва успоредно с цветовото решение на интериора както и вида на материалите които са заложени. До голяма степен избраните мебели диктуват развитието на цветовия проект. На този етап се определя кои от мебелите трябва да бъдат проектирани конкретно за този интериор, често се налагат поръчки заради нестандартни размери или желанието на клиента за индивидуалност.

 • Цветово решение и избор на материали
 • Цветът е главният фактор, определящ емоционалното «звучене» на отделните помещения. Целта на дизайнера в тази част от проекта да превърне цветовите предпочитания на клиента в конкретни цветови композиции.Цветовите решения са базирани на предпочитанията на клиента, като ролята на дизайнера е да постигне конкретни цветови съчетания на базата на посочени от клиента цветове, съобразявайки се с наличните елементи, размерите, осветеността, мебелното и декоративно обзавеждане на помещенията.

 • Дизайн на мебели
 • Мебелите се вписват най-добре в интериора ако са проектирани и изпълнени за конкретното помещение. В случаите, когато се търси оптимално функционално запълване на конкретни ниши и стени (гардероби, кухни и други корпусни мебели) е за предпочитане да се изработят по поръчка.Мебелите, които се произвеждат за конкретния интериор трябва да бъдат съпроводени с детайлна техническа документация, за да бъдат изработени без компромиси относно материалите и технологията за производство.
  Друга страна на индивидуалното мебелно проектиране е когато клиента иска не шаблонно обзавеждане, а собственото си виждане отразено в мебелното обзавеждане.

 • Проект за осветление – избор на осветителни тела и проект за тяхното оптимално позициониране
 • Осветлението е изключително важна част от интериорния проект. Чрез осветлението се постига зониране, декориране или различна цветова хармония, което помага да се подчертае функционалното разпределение освен със средствата на архитектурата или обзавеждането.Над 80% от информацията за околния свят се възприема през очите. Статистиката сочи, че човек живее в изкуствено осветени помещения над 1200 часа в годината.В различни моменти ние имаме нужда от различно осветление. В зависимост от интензитета, насочеността и цветността, светлината може да бъде релаксираща, интимна, ободряваща и т.н. Добре е помещенията да имат различни режими на осветеност, чрез комбинация от различни типове светлинни източници. Всяка зона от интериора трябва да бъде адекватно осветена, защото недостига или излишъка на светлина в различните ситуации могат да подействат изморяващо.

 • Авторски надзор върху изпълнението на проектите
 • Авторския надзор гарантира коректното и срочно изпълнение на проекта. За да се избегнат всевъзможните проблеми интериорният проект трябва да съдържа подробна и ясна техническа документация, спрямо която да бъде изпълняван всеки един детайл в интериора.В авторския надзор се включват и така важните етапи на: спускане, проследяване и контрол на поръчките към различните фирми, както доставката и монтажа на заложените материали, обзавеждане и услуги в интериорния проект. Тази точка на практика освобождава клиента от каквато и да било организационна отговорност към поръчките и доставките. Всички поръчки се стиковат и поетапно се пускат към фирмите. Единствения ангажимент на клиента е след като „Home For You” е сигнализирал и след издаване на проформа фактура да се задейства заплащането на сумите по банковите сметки на различните фирми.

  Авторският надзор включва:

  1. консултации с клиента за избор на конкретен подизпълнител. (Home For You Ltd. не ангажира клиента със своите подизпълнители, но изисква стриктно формулиран договор при работа с външни подизпълнители);
  2. разясняване на проекта пред всеки от подизпълнителите и определяне на параметри в точността на изпълнение за всяка една от специалностите
  3. провеждане на консултации с подизпълнителите при всеки случай на неразбиране на проекта от страна на подизпълнителя
  4. посещения на подизпълнителя за контрол на качеството на изпълнение и налагане на корекции при възникнали неточности в изпълнението на проекта
  5. приемане на обекта от подизпълнителя съвместно с клиента

  Цените за интериорния проект се определят в зависимост от съдържанието на интериорния проект, който Ви е нужен, квадратурата на обекта и степента на ангажираност в процеса на реализация на проекта. Интериорния проект не е нужно да съдържа всички изброени етапи това е индивидуално решение на всеки клиент.Примерно може да се ограничи в проект на довършителни работи без обзавеждане или ако апартамента е довършен и клиента не желае промени ние можем да съдействаме само в обзавеждането.

  Login Form
  Register Form