Задълженията Ви на Собственик

След като вече сте пълноправен собственик, имотът Ви трябва да бъде регистриран в Агенцията по вписванията към Бургаския окръжен съд и службата по кадастъра на името на новия си собственик. След това трябва да се декларира в община Царево, за да можете да заплащате годишните си данъци. В случай на желание от Ваша страна, бихме могли да поемем ангажимента по регистрациите на имота Ви срещу минимално заплащане.

ВЪВЕЖДАНЕ ВЪВ ВЛАДЕНИЕ

Въвеждането във владение на собствениците представлява предаване на собствеността и отговорността за нея от продавача на купувача. Това се случва като се организира оглед на имота в присъствието на представители и за двете страни. След огледа се съставя приемо-предавателен протокол. Ако има забележки по изпълнението на строителните или довършителни работи, ние ще го отстраним в зависимост от конкретния проблем и необходимия срок за решаването му. След приемането на Вашето жилище, Вие ставате негов пълноправен собственик. Със собствеността Ви се предават комплект ключове, гаранционни карти на уредите в апартамента Ви, ако има такива с валидна гаранция, архитектурна скица на имота Ви, телефонен указател с важни номера и каталог на предлаганите услуги във ВС Оазис.

Тъй като ВС Оазис е съвременно и модерно селище, с ограничен за външни лица контрол на достъп, с встъпването Ви във владение трябва да получите и магнитна карта, която Ви осигурява достъп навсякъде в рамките на селището и позволява безкасово плащане в търговските ни обекти. Нейните функции са:

Създаване на индивидуален профил в системата, който съдържа:

  • Актуалната информация за текущото състояние на имота Ви;
  • Денонощен он-лайн достъп през уеб сайта на ВС Оазис до профила Ви;
  • Възможност за много лесно он-лайн плащане на Вашите текущи задължения и такса поддръжка;
  • Възможност за предварителни резервации и заявки за желани от Вас продукти и услуги;
  • Справки по минали и текущи задължения и сметки;
  • Подробно извлечение за заетост от преотдаване под наем, ако имате такъв договор;
  • Подробен отчет за приходите и разходите, баланса по Вашата сметка;
  • Пълна история на събитията касаещи имота и престоя в него – по Ваше желание;
  • Пълна конфиденциалност на данните в профила Ви.

Създаване на уникален идентификационен код за всеки собственик, посредством който той се идентифицира в системата или в уеб сайта;

Въвеждане на магнитни карти за възрастните и чипове за децата, които служат за контрол на достъп в селището и безкасово плащане, като направените разходи по време на престоя се начисляват на сметката в профила.

За многофункционалната магнитна карта, която ще получите се заплаща еднократна минимална такса. Поддръжката на системата ще бъде включена в годишната ви такса за поддръжка, която заплащате в деня на нотариалната Ви сделка. Ако не желаете да сключите договор за управление и преотдаване под наем, може да депозирате предварително определена сума, която да покрива разходите на апартамента Ви за поддръжка, комунални услуги и данъци.

Login Form
Register Form