Плащане на такси и сметки

След като нотариалният акт на новия собственик на имот е готов, т.е. след като се осъществи регистрацията му в Агенцията по вписванията, собственикът е задължен да изпълни няколко свои задължения. На първо място чужденците трябва да се регистрират в служба БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията към съответния окръжен съд, в 7 дневен срок. За да могат да плащат данъците върху имота си необходимо е той да бъде регистриран и в Данъчната служба по местонахождение на имота. Самият апартамент също трябва да се регистрира в службата по кадастъра на името на новия собственик.

  • Годишен данък на имота – състои се от два компонента – данък сгради и данък смет. Размера му е приблизително около 0,5 % от стойността на имота Ви по данъчна оценка или между 100 и 250 € в зависимост от големината на апартамента ви.
  • Такса поддръжка – годишната такса поддръжка се формира спрямо квадратурата на имота ви, което е фиксирано във вашия договор за поддръжка;
  • Режийни разходи – това са ежемесечните плащания за електричество, вода и комуникации, които варират в зависимост от индивидуалното потребление.

Разбира се, можете да изберете да направите всички необходими регистрации самостоятелно или да възложите тези дейности на нас!

Login Form
Register Form