Отдаване под наем

УПРАВЛЕНИЕ

Много от собствениците във ВС Оазис се възползват от услугите по управление на имота им, които предлагаме. Управлението включва отдаване под наем на апартаментите на хотелски принцип, грижа за доброто стопанисване на имота в процес на експлоатация, административна и софтуерна обработка на данните, отчетност и всички други необходими дейности, които са в интерес на наемодателя. Управляващото дружество поема ангажимента по реализирането на рекламни и маркетингови кампании, сключване на договори с туроператори и агенции, продажби. Тези услуги може да получите като подпишете Договор за управление с нас, в който се дефинират условията и сроковете по преотдаване на имота Ви.

С тази услуга ние Ви предлагаме възможност за възвръщане на инвестицията и покриване на разходите по поддръжката на имота Ви. При пълна заетост за сезона и предвид средните цени на нощувка в нашия комплекс, един двустаен апартамент може да генерира приход от около 7000 евро. Управляващата компания удържа определен процент от приходите Ви, като такса за извършеното менажиране и след приспадането й Вие имате възможността да получите приходите си или да ги депозирате, като разполагаема сума за разходите Ви в комплекса. За отдаването под наем има минимални изисквания за обзавеждане и оборудване, за набавянето на които можем да съдействаме изцяло или да ви насочим при избора. Всички преотдадени апартаменти се проверяват регулярно от екипа по поддръжка, за да бъдат в изряден търговски вид и да се гарантира максимална доходност от използването им.

Стандартният Договор за управление ще Ви бъде изпратен при проявен интерес от Ваша страна.

Login Form
Register Form