Reserve your property

Втората стъпка след избора в процеса на покупката на апартаменти е да резервирате избрания от Вас имот. С резервацията Вие получавате гаранция, че именно този апартамент ще бъде запазен само за Вас за определен период от време. За да резервирате имот, трябва да подпишем депозитна разписка. След като подпишем депозитната разписка и заплатите 1000 евро за резервационния депозит следва в 14 дневен срок да се пристъпи към сключване на предварителен договор за покупко-продажба. Така апартаментът, който сте избрали, няма да бъде предлаган на други клиенти в продължение на 14 календарни дни. През този период трябва да подпишем предварителния договор за покупко-продажба и да заплатите първата вноска по него.

Login Form
Register Form